Hem


Folkets Hus Fagersta


Eddan, Livesänd teater!

Se visningstillfällen  Västanå Teaters teaterlada är en spektakulär scen som lockar 25 000 besökare per år. Eddan är ett spännande och poetiskt verk, som skapat för Västanå Teaters spelstil, där musiken och dansen är en stor del av berättandet. Humorn och visheten går hand i hand i dessa mytologiska sagor om människor, gudar, jättar och dvärgar. Den kände norske dramatikern Jon Fosse har gjort en egen version av Den poetiska Eddan. Eddan bygger på en samling nordiska kväden och verser, som huvudsakligen anses vara tillkomna i Norge och på Island under åren 800-1000. Det är mytologiska berättelser burna av ett fantastiskt språk, äventyr med gudar, jättar, dvärgar och andra varelser. Det är mustiga sagor om skapelse och undergång, där humorn och visheten går hand i hand. Eddadikterna var ursprungligen muntligt framförda innan de började skrivas ner. En del forskare ser i dag kvädena som den första dramatiken från vår del av världen. Många av texterna är som små teaterstycken, uppbyggda med dialoger och monologer. Eddan i Jon Fosses version, är ett spännande, poetisk och sällsamt verk, som skapat för Västanås Teaters spelstil, där musiken och dansen är en organisk och integrerad del av berättandet. Fosses Edda hade urpremiär på Norske Teatret 2017. Ett samarbete med Riksteatern

LIVESÄNDS 7 SEPTEMBER KL. 16.00

 Fagersta Folkets Hus biljettpris 150 kr


Lagändring: Nu får barn som fyllt 11 år se film med 15-

årsgräns på bio i sällskap med en vuxen


Från och med 1 mars 2017 får barn som fyllt elva men inte femton år se film med 15- årsgräns på bio i sällskap med en person över 18 år. Lagändringen ger föräldrar ett större ansvar över vilka filmer deras barn kan se på bio. Skyddet för barn som går på bio utan sällskap av någon vuxen förblir dock detsamma, för ett ensamt barn är 15-årsgränsen fortfarande absolut.


Det nya beslutet påverkar inte de övriga åldersgränserna. Precis som tidigare får en film med 7-årsgräns ses av barn under 7 år i sällskap med en vuxen, och en film med 11- årsgräns får ses av barn som fyllt sju men inte elva år i sällskap med en vuxen.


Nu kan man betala med kort hos oss!

 

Priser: 3D film 110 kr

              Matiné: 80 kr

            övrig film 100 kr

            opera 200 kr

   

 OBS! Från den 1/1 2016 tar vi inte längre emot SF biljetter!


Vid behov av hiss, ring 0223-100 64!

Hörselslinga finns i biosalongen och B-salen.


När behövs ett serveringstillstånd?

Servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker får ske endast om tillstånd har meddelats enligt 8 kap. 2§ Alkohollagen. Med detta menas enligt 1 kap. 11§:


•Varje form av alkoholservering mot ersättning

•Som ersättning räknas också de fall då alkoholdryck ingår i annan avgift, till exempel avgift för entré.

När behövs inte serveringstillstånd?

Alla punkter måste vara uppfyllda. I annat fall krävs serveringstillstånd.


1.Avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer.

2.Sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna.

3.Äger rum i  lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.


Tel: 0223 100 64  Besöksadress: Aspvägen 23 73745 Fagersta

Postadress: Box 10 737 21 Fagersta   E-post